Setkávání v ERN

Člověk a krajina – setkávání v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa

Obecné informace o projektu

Projekt na podporu přeshraniční spolupráce mezi školami České republiky a Svobodného státu Sasko je zaměřen na téma „Člověk jako tvůrce krajiny“. V rámci environmentálního vzdělávání na německé straně Euroregionu Nisa nebylo toto téma dosud zpracováno, naopak český partner Čmelák – Společnost přátel přírody už nějakou dobu sbírá dobré zkušenosti s realizováním environmentálních programů k tématu krajina s jednotlivými českými třídami. Krajina je velmi dobrým tématem pro mezioborovou výuku, která je v současné době ve vzdělávání obou zemí posuzována jako velmi důležitá.

Celkem byly zorganizovány a realizovány čtyři 4denní německo – české workshopy (2 v Sasku a 2 v Česku). Zúčastnění žáci prožili společně vybrané krajiny Euroregionu. Workshopy nabídly příležitost poznat sousedy, jejich přístup k ochraně a péči o krajinu a současně si rozšířit a použít jazykové znalosti nejen sousední země.

Na české straně probíhaly workshopy na Ještědském hřebeni i v Liberci, v Německu to bylo v okresu Görlitz a Bautzen. Žáci pracovali intenzivně, mezioborově a mezinárodně k tématu krajiny, vždy německá a česká třída. Setkání doprovázely tlumočnice a animátorky. Práce probíhala ve smíšených skupinách ve formě objevování, plánování, vytváření na základě spojujícího tématu krajina a člověk v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Žáci pracovali na rozvoji klíčových kompetencí a dovedností pro osobní i profesní život.

Realizace projektu

Setkávání na německé straně Euroregionu Nisa

Prvního mezinárodního setkání se účastnila 6. třída ZŠ Jabloňové z Liberce a třída z Freie Schule Boxberg v říjnu 2010. Žáci poznávali místní krajinu v Kollmu poblíž města Görlitz .

 

 

  

 

V březnu 2011 se v Görlitz potkala ZŠ Česká z Liberce se školou z Bautzenu. Německá škola má rozšířenou výuku lužické srbštiny, která je velmi blízká češtině, co ulehčilo komunikaci mezi dětmi. Žáci poznávali město Görlitz, podívali se na statek Lindenhof v Pfaffendorf., navštívili zvířecí park a tibetskou vesničku, vystoupali na horu Landescrone a o rozličné krajině Horní Lužice se mnoho dozvěděli v Senckenbergském přírodovědném muzeu v Görlitz.

 

Setkávání na české straně Euroregionu Nisa

Na Pláních pod Ještědem proběhly na přelomu května a června dva 4denní workshopy. Prvního se zúčastnila ZŠ Skálova z Turnova a škola z Neugersdorfu, Německo a druhého ZŠ Husova z Liberce a německá základní škola z Panschwitz Kuckau. Žáci navštívili Ještěd, kde se dozvěděli o historii, současnosti této krajiny, měli možnost přemýšlet nad zásahem člověka do krajiny a představit si, co přinese budoucnost. Další dny nás doprovázeli odborníci na různá témata. Ornitolog nám povídal o ptácích a kroužkování, jak vlastně člověk může sledovat ptactvo a jeho pohyb. Lesníci poukazovali na hospodaření v lese, žáci si zkusili i různá měření stromů apod. Geolog nám řekl něco o tom, jak vlastně Ještědský hřeben vznikl. Každá škola si vysadila do „Nového pralesa“ jedli bělokorou. Poslední den navštívili Severočeské muzeum v Liberci.

  

 

 

Ukázka pracovního listu ze setkání:

Pracovní list Ještěd

Pomocí intenzivní spolupráce a společně stráveného času, plného zážitků, se během workshopů měla možnost rozvinout školská partnerství i osobní přátelství. Vždycky si školy navzájem vyměnily kontakty a předběžně se domluvily na dalším setkání.

 

Projekt se mimo jiné snaží podpořit integraci v rámci Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa.


 

 

 

Zobrazeno 9618 krát Naposledy změněno pondělí, 16 září 2013 16:43

Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1