Ztraceni v krajině - II. stupeň ZŠ

Cílová skupina:
Žáci 6.- 7. ročník ZŠ

Vzdělávací obory:
Přírodopis (základy ekologie)
Zeměpis (geografické informace, životní prostředí, terénní geografická výuka)
Tělesná výchova (činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností)
 

Náplň:
Celoroční cesta za krajinou – objevování její tváře pomocí příběhů a vlastních zážitků. Nové vědomosti a dovednosti, výlety a hry určené na poznání sebe sama.

Metody:
Učení prožitkem, interaktivní exkurze v terénu. Hry určené k sebepoznání a spolupráci kolektivu, dramaterapie, tvůrčí díly, výzkumné metody formou dobrodružného pátrání, plnění úkolů v pracovních listech a zážitkové hry.

Harmonogram jednotlivých setkání během školního roku:
• první setkání formou  dvoudenního pobytu na horské chalupě na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách - motivační úvod do projektu, zážitkové hry vycházející z genia loci místa pobytu, dramaterapie a získávání nových vědomostí a dovedností formou nejrůznějších úkolů
žáci si hradí ubytování 60 Kč/ žák/ noc a lektorné 80 Kč/ pobyt, dopravu a stravu si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP, možnost odvozu zavazadel z Josefova Dolu na chalupu za 500 Kč
(září – říjen)

tři jednodenní setkání v Liberci a okolí – jednodenní výpravy za mnohotvárností krajiny – návštěva Státního okresního archivu Liberec, Magistrátu města Liberec a místních zemědělců
žáci si hradí lektorné 25 Kč/ setkání, dopravu si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP
(listopad – únor)

čtyřdenní workshop - společně s německým partnerem jsme požádali o dotaci čtyřdenních česko – německých setkání v německém Görlitz a na Pláních pod Ještědem. Projekt byl podpořen.
žáci si hradí dopravu a vstupy, dopravu hromadně zajišťuje lektor Čmelák - SPP ve spolupráci se školou
(březen - duben)

závěrečný dvoudenní pobyt na Pláních pod Ještědem – ucelení a zhodnocení získaných vědomostí a dovedností,  výsadba stromků do krajiny 
žáci si hradí ubytování v Chatě Pláně p. J. 305 Kč (cena obsahuje ubytování vč. pokrývek a povlečení, 1x večeři, snídani a oběd), lektorné 80 Kč,
dopravu Lanovou dráhou Ještěd nebo autobusy si škola zajišťuje ve spolupráci s lektorem Čmelák - SPP

(květen)

Cena:
Cena celoročního projektu celkem je 600,- Kč/ žák/ všechna setkání. 
(Tato cena neobsahuje dopravu do míst setkání, kapesné a stravné - mimo Plání p. J. kde uvádíme cenu ubytování vč. stravy)

Financování:
Projekt je financován z fondu MŽP, DBU, SFŽP ČR.


 

 

 
Zobrazeno 11137 krát Naposledy změněno pondělí, 16 září 2013 16:43

Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1