ZELENÉ PROFESE V KRAJINĚ - O projektu


O PROJEKTU

Nejnovější projekt pod hlavičkou Čmeláka - Společnosti přátel přírody nese název  „Zelené profese v krajině – německo-český ekovýchovný projekt pro žáky“.  Jedná se o přeshraniční projekt, na kterém Čmelák spolupracuje s německou organizací Naturschutzzentrum „Oberlauzitzer Bergland“z Neukirchu.

 
Projekt se věnuje tématu v posledních letech stále aktuálnějšímu, a to poklesu zájmu mladých lidí, žáků a studentů o studium tzv. zelených oborů jako je zemědělství, lesnictví či krajinářství. V budoucnu může mít nedostatek odborníků neblahý dopad na krajinu a lidi, kteří v ní žijí, neboť budou chybět specialisté přírodovědných profesí, kteří budou umět odborně krajinu využívat a šetrně s ní hospodařit.
 
Náš projekt spatřuje řešení tohoto problému v posilování vědomí důležitosti „zelených profesí“ u dětí a jejich rodičů a v zatraktivnění přírodovědných oborů.  Toho chceme dosáhnout prostřednictvím metody zvané badatelsky orientovaná výuka (BOV), která splňuje předpoklady moderní, praktické a efektivní výuky na základních a středních školách. Základem této inovativní metody je využívání krajiny v okolí školy jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů.
 
Český projektový partner Čmelák – Společnost přátel přírody v rámci projektu vypracuje a následně zrealizuje pro školy ekovýchovné programy s badatelskými prvky, a to s ohledem na aktuální témata z oblasti životního prostředí. 
Německý vedoucí partner projektu bude postupně přebírat českou metodiku a know-how, kterou následně využije ve vzdělávacích ekologických programech realizovaných ve Svobodném státu Sasko.
Školní skupiny zapojené do projektu se při bádání v krajině přednostně zaměří na vědecko-technické pokusy, přírodovědné a profesní aspekty a rovněž na souvislosti s praktickou prací v přírodě. Použitá interdisciplinarita školských, přírodovědných a technických metod umožní žákům vnímat místní krajinu z pohledu rozličných profesí. Žáky tak dovede ke vnímání změn v krajině, způsobených lidskou činností, k poznání sociálně ekonomických a historických vztahů a slouží k pozitivnímu vztahu žáků ke krajině a domácímu region. 
 
 
Plánované aktivity:
 • 40 německo-českých vzdělávacích ekologických programů pro 3. - 9. třídu
 • jeden 5- ti denní německo-český vzdělávací tábor „Zelená povolání“ 2013 v Neukirchu
 • 8 odborných exkurzí pro německé a české rodiny v obou zemích na téma „Povolání v krajině “
 • 8 německo-českých seminářů/workshopů na obou stranách hranice jako nabídka pro pedagogy, vychovatele a další zájemce
 • Německo-český trh pracovních profesí / „Den řemesel“ v Neukirchu/Lausitz s partnery z Německa a z České republiky, v rámci kterého dojde k dalšímu trvalému propojení aktérů pro aktivní spolupráci v oblasti ekonomiky, veřejné správy, škol a vysokých škol s institucemi ochrany přírody na obou stranách hranice  
 • Pod vedením českého projektového partnera Čmelák bude – na základě zkušeností z předchozích projektů – vypracována „metodická příručka“ pro projekt „Zelené profese v krajině“. Tato příručka bude vyhotovena pro základní a střední školy ve formě CD-ROM (á 150 ks pro školy základní a střední) a bude obsahovat pracovní stránky, jakož i výňatky z dokumentů z konference žáků ZŠ a z veřejných prezentací. Příručka bude sloužit jako materiál pro vyučující a pedagogy ve školách a vzdělávacích ekologických zařízení na obou stranách hranice.   
 
Tento projekt finančně podpořila nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück, Česko-německý fond budoucnosti a Liberecký kraj.
 
        
   

 

Zobrazeno 16402 krát Naposledy změněno pátek, 04 červenec 2014 09:05

Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1