Aktuality

V pondělí 24.2. se vydali zástupci z osmé třídy a dvě žákyně z deváté třídy do Liberce, aby odprezentovali svou práci v rámci projektu "ZELENÉ PROFESE".

Díky tomuto projektu jsme mohli poznat práci lesníka a prozkoumat terén v okolí Josefova dolu. Naučili jsme se řídit výzkum a orientovat se v názvech pro nás neznámých např. hypotéza, rešerše, výzkumná otázka, badání apod. Pátrali jsme po světelnosti mladých stromků a měřili jej v luxech. Své hypotézy jsme si byli ještě ověřit v terénu v našem městečku spolu s paní učitelkou Bc. Věrou Valovou a Janou Pytlounovou. To vše nám přineslo spoustu informací a zábavy, což jsme posléze zpracovali do dvou prezentací a výtvarného díla. V Liberci jsme ostatním školám, které byly zapojeny do projektu, přednesli své výsledky a podělili jsme se o zážitky.

Německá komise pro Dekádu OSN vyznamenala přeshraniční projekt „Zelené profese v krajině“, na kterém spolupracují Centra ochrany přírody „Oberlausitzer Berglandes“ z Neukirchu a sdružení Čmelák z Liberce.  Projekt obdržel prestižní ocenění UN-dekády „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“, které získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují celosvětovou vzdělávací strategii OSN: učí děti a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.

 

Prof. Dr. Gerhard de Haan, předseda národního výboru a poroty UN-dekády v Německu, dodává: „Německo-český projekt „Zelené profese v krajině“ příkladně ukazuje, jak může vypadat budoucí vzdělávání.

 

Více k tomu vysvětluje vedoucí projektu Barbora Krsová ze sdružení Čmelák:  „Náš ekovýchovný projekt se zaměřuje na stále aktuálnější téma, a to pokles zájmu mladých lidí o studium tzv. zelených oborů jako je zemědělství nebo lesnictví. Řešení tohoto problému vidíme v posilování důležitosti „zelených profesí“ u dětí a jejich rodičů a v zatraktivnění přírodovědných oborů.  Toho chceme dosáhnout prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod, jejichž základem je využívání krajiny v okolí školy jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů. S partnerskou organizací přiravujeme také řadu česko-německých aktivit, jako je vzdělávací tábor pro české a německé děti, exkurze či „Trh profesí“, na kterém se děti seznámí s představiteli zelených oborů.“

 

UN-dekáda „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“ (2005 – 2014)

UN-dekádou „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“ (2005 – 2014) se státy Spojených národů zavázaly ukotvit tento typ učení ve svých vzdělávacích systémech. UNESCO vyznamenalo v Německu již přes 1.600 projektů a v České republice je Čmelák o. s. historicky třetí organizací, která toto prestižní ocenění obdržela.

bne_logo.jpg

 

 

  Rádi bychom vás pozvali na semináře pro pedagogy a vychovatele, které proběhnou ve čtyřech krajích sousedících s Libereckým, a to jmenovitě ve městech: Studenec, Mělník, Ústí nad Labem a Vrchlabí. Přihlášky na jedlotlivé semináře naleznete zde.

  Pro více informací kontaktujte:

Pavla Ernekerová
tel.: 776 893 099
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

   Na základní škole v Turnově proběhl první výukový program v projektu Krajina - nejkrásnější učebnice II. s lákavým názvem Pro jídlo a do pelechu.
 
   Fotky jsou k nalezení zde: 

   Děti se bavily, paní učitelka byla v dobré náladě a lektorka Jana měla vše pevně v rukou. Vypadá to, že se žáčci snad i něco naučili. No to se uvidí příště. :o)

   Už se těšíme!

   Autorem článku a také všech fotografií ve fotoreportu je:

 

 
Veronika Mašková
manažerka metodických materiálů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 777 749 376

 

 

 

Nejnovější česko-německý projekt „Zelené profese v krajině – německo-český ekovýchovný projekt pro žáky“

realizuje Čmelák - Společnost přátel přírody ve spolupráci s německou organizací Naturschutzzentrum „Oberlauzitzer Bergland“.

Projekt se věnuje tématu v posledních letech stále aktuálnějšímu, a to poklesu zájmu mladých lidí, žáků a studentů o studium tzv. zelených oborů jako je zemědělství, lesnictví či krajinářství. V budoucnu může mít nedostatek odborníků neblahý dopad na krajinu a lidi, kteří v ní žijí, neboť budou chybět specialisté přírodovědných profesí, kteří budou umět odborně krajinu využívat a šetrně s ní hospodařit.

Náš projekt spatřuje řešení tohoto problému v posilování vědomí důležitosti „zelených profesí“ u dětí a jejich rodičů a v zatraktivnění přírodovědných oborů.  Toho chceme dosáhnout prostřednictvím metody zvané badatelsky orientovaná výuka (BOV), která splňuje předpoklady moderní, praktické a efektivní výuky na základních a středních školách. Základem této inovativní metody je využívání krajiny v okolí školy jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů.

 

 

Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1