Pro média

Projekt o zelených profesích jde do finále

 (Liberec 15. 5. 2014) Co obnáší práce lesníka? Kdo je to vodohospodář a co všechno má na starost? Jakou roli má krajinný architekt? To všechno (a nejen to) se dozvěděly děti ze čtyř libereckých základních škol, které se zapojily do přeshraničního projektu „Zelené profese v krajině“, pod dohledem organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, která letos již 20. rokem pomáhá přírodě i lidem.

Česko-německý projekt podpořený německou nadací DBU (www.dbu.de), Česko-německým fondem budoucnosti a Libereckým krajem realizuje organizace Čmelák – Společnost přátel přírody společně s německou organizací Naturschutzzentrum Neukirch.

Prostřednictvím projektu se žáci ze čtyř tříd základních škol na Liberecku přímo v terénu seznámili s představiteli zelených profesí, které mají vliv na přírodu a krajinu, a vyzkoušeli si nejrůznější experimenty a práci s pomůckami, se kterými se v rámci běžné výuky na školách příliš často nesetkají. „Tento inovativní způsob výuky založený na experimentech a bádání živé i neživé přírody přibližuje dětem přírodní vědy a ukazuje jim, jak věda dokáže být zábavná,“ vysvětluje lektorka Jana Kerdová. V rámci výukových programů, které probíhaly v průběhu celého školního roku, si děti vyzkoušely například práci s luxometry, měřily intenzitu světla nebo prováděly průzkum čistoty vody.

Projekt se věnuje tématu v posledních letech stále aktuálnějšímu, a to poklesu zájmu žáků o přírodovědné předměty. Lektoři ze Čmeláka přibližují „zelené obory“ prostřednictvím nejrůznějších aktivit nejen dětem, ale také pedagogům. Pro učitele z Libereckého kraje tak byly díky projektu připravené dva badatelské semináře, kde jim byla představena metodika badatelsky orientované výuky, tzv. BOV.

Nyní se projekt blíží do finále. Vrcholem projektu byl víkendový fotoworkshop pro vybrané děti z jednotlivých tříd zapojených do projektu. Pod vedením odborníků se děti naučily pracovat s krajinářským objektivem a vnímat krajinu okem profesionálního fotografa.

V rámci projektu vzniknou metodiky, které budou k dispozici pedagogům i lektorům. V elektronické formě budou od nového školního roku ke stažení na www.cmelak.cz v sekci ekovýchova.

Kontakt: Jolana Půbalová, 777 749 361, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V rámci česko – německého  projektu "Zelené profese v krajině" se konala 24.2. konference pro všechny účastníky, odborníky a veřejnost.

Na konferenci přijeli zástupci ze 4 škol z Libereckého kraje, a to MŠ a ZŠ Stáž pod Ralskem, ZŠ Dubá, ZŠ Jablonné v Podještědí  a ZŠ Jabloňova, které se již druhým rokem projektu "Zelené profese v krajině" účastní. Zde žáci před zraky odborníků a ostatních škol prokázali poutavými prezentacemi na nejvyšší úrovni, že svých úkolů se v rámci projektu chopili svědomitě.  Odbornice za krajskou hygienu Martina Pokorná a odborník na lesnické hospodářství Jiří Antl vyjádřili obdiv a uznání nad tím, co žáci základních škol dokázali vyzkoumat a hlavně, jak výsledky své práce umí prezentovat.


Žáci jmenovaných škol si během účasti v projektu osvojili badatelsky orientovanou metodu výuky.  Naučili se stanovit si správně hypotézy, samostatně plánovat postup práce a navrhnout výzkum, který by na hypotézy odpověděl. Dokázali provést analýzu získaných dat a kriticky shrnout, zda jim jejich hypotézu potvrzuje či vyvracuje, vytvořit závěry a na základě toho všeho odprezentovat svou práci široké veřejnosti. Nemusí se totiž ničeho bát, mohou být na svou práci  hrdí a maji ji podloženou svými výzkumy.

Výsledky jejich objevných prací můžete nalézt na webových stránkách některých škol a později i v metodikách, které v rámci projektu jako inspirace pro další zájemce vzniknou.


A na co bylo bádání zaměřeno? Žáci zkoumali v oborech vodohospodářství a lesnictví, konkrétně se zaměřovali na čistotu vody a vliv slunce na růst stromů. Naučili pracovat s chemikáliemi a přístroji (např. luxmetry), které jsou v běžné výuce nedostupné, a které jim pro jejich výzkum zprostředkoval, stejně tak jako i další metodickou a materiální pomoc, Čmelák – Společnost přátel přírody.

 

Pressemitteilung 4. 6. 2013

Ein deutsch-tschechisches Umweltbildungsprojekt für Schüler erhält Auszeichnung der Deutschen UNESCO-Kommission


Die deutsche UNESCO-Kommission hat das gemeinsame grenzüberschreitende Projekt „Grüne Berufe in der Landschaft – ein deutsch-tschechisches Umweltbildungsprojekt für Schüler“ des Naturschutzzentrums „Oberlausitzer Berglandes“ Neukirch und des Vereins Čmelak aus Liberec als Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalten Initiativen, die das Anliegen dieser weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten Nationen vorbildlich umsetzen: Sie vermitteln Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln.

„ - Grüne Berufe in der Landschaft – ein deutsch-tschechisches Umweltbildungsprojekt für Schüler - zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann. Das Votum der Jury würdigt das Projekt, weil es verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig handeln, so Prof. Dr. Gerhard de Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees und der Jury der UN-Dekade in Deutschland.

Die Deutsche UNECO- Kommission hat in Deutschland bereits über 1.600 Projekte ausgezeichnet: In Schülerfirmen etwa lernen Kinder, ökonomisch sinnvoll wie umweltverträglich und sozial gerecht zu handeln. Kindergärten und Schulen richten ihr Konzept an den Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung aus, bauen Solaranlagen oder engagieren sich für fairen Handel. Außerschulische Träger organisieren Bildungsangebote rund um das Thema nachhaltiger Entwicklung. Dies sind nur einige von vielen Beispielen.

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014)

Nachhaltige Entwicklung funktioniert nur, wenn sich jeder für eine menschenwürdige Gesellschaft einsetzt. Die notwendigen Fähigkeiten dazu vermittelt Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014) haben sich die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet, diese Art des Lernens in ihren Bildungssystemen zu verankern. Auf Grundlage eines einstimmigen Bundestagsbeschlusses koordiniert die Deutsche UNESCO-Kommission die deutschen Aktivitäten zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Sie hat ein Nationalkomitee berufen und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung uns Forschung eine Dekade-Koordinierungsstelle eingerichtet.

Tisková zpráva 4. 6. 2013

Německo-český projekt pro žáky obdržel prestižní vyznamenání UNESCO


Liberec - Německá komise pro Dekádu OSN vyznamenala přeshraniční projekt „Zelené profese v krajině“, na kterém spolupracují Centra ochrany přírody „Oberlausitzer Berglandes“ z Neukirchu a sdružení Čmelák z Liberce.  Projekt obdržel prestižní ocenění UN-dekády „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“, které získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují celosvětovou vzdělávací strategii OSN: učí děti a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.

Prof. Dr. Gerhard de Haan, předseda národního výboru a poroty UN-dekády v Německu, dodává: „Německo-český projekt „Zelené profese v krajině“ příkladně ukazuje, jak může vypadat budoucí vzdělávání.

Více k tomu vysvětluje vedoucí projektu Barbora Krsová ze sdružení Čmelák:  „Náš ekovýchovný projekt se zaměřuje na stále aktuálnější téma, a to pokles zájmu mladých lidí o studium tzv. zelených oborů jako je zemědělství nebo lesnictví. Řešení tohoto problému vidíme v posilování důležitosti „zelených profesí“ u dětí a jejich rodičů a v zatraktivnění přírodovědných oborů.  Toho chceme dosáhnout prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod, jejichž základem je využívání krajiny v okolí školy jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů. S partnerskou organizací přiravujeme také řadu česko-německých aktivit, jako je vzdělávací tábor pro české a německé děti, exkurze či „Trh profesí“, na kterém se děti seznámí s představiteli zelených oborů.“

UN-dekáda „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“ (2005 – 2014)
UN-dekádou „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“ (2005 – 2014) se státy Spojených národů zavázaly ukotvit tento typ učení ve svých vzdělávacích systémech. UNESCO vyznamenalo v Německu již přes 1.600 projektů a v České republice je Čmelák o. s. historicky třetí organizací, která toto prestižní ocenění obdržela.

 

Aktuálně

 • 1
 • 2
 • 3
 • Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

  Švermova 32
  460 10 Liberec
  Tel.: 482 751 195

 • 1